KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

Aktulności Kołobrzeg z Kołobrzegu

O północy Polska przywróciła kontrole na każdych granicach. Od niedzieli przez 10 dni do Własny nie będą potrafili wpływać cudzoziemcy. Na ten stan kontrolę graniczną wprowadzono również w porcie morskim w Kołobrzegu.

Jak czytamy w profesjonalnym komunikacie: „Od 15 marca przekraczanie granic możliwe będzie wyłącznie w powołanych do tego polach. W województwie zachodniopomorskim przekraczanie możliwości będzie możliwe jedynie na przejściach drogowych: Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen, Świnoujście – Garz, w porcie morskim Świnoujście, Kołobrzeg i lotniczym Szczecin – Goleniów. W województwie pomorskim ruch graniczny możliwy będzie na przejściach morskich w Gdańsku, Gdyni oraz na przejściu lotniczym Gdańsk – Rębiechowo”

– „Tymczasowa kontrola graniczna będzie realizowana przez pracowników Straży Granicznej. Zakres kontroli dostosowany będzie sprawnie do stanu zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w kontakcie z wystąpieniem poważnego ryzyka dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie prowadzić zadania przy zastosowaniu sprzętu mobilnego, w oparciu o inne zasoby kadrowe też we współpracowaniu z Policją i Społeczną Strażą Pożarną” – informuje Morski Oddział Straży Granicznej

Co więc określa w działalności dla Kołobrzegu? Na morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową drogą morską będą potrafili: obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, lub osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na polu RP; cudzoziemcy będący należeć do działalności na polu RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do czynienia działalności na takich samych wartościach co obywatele polscy; posiadający danie na produkcję, danie na produkcję sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania czynności gościowi na polu RP; . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po otrzymaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić gościowi na przyjazd na polu RP, w systemie znanym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments